Energa Athletic Cup – Program Lekkoatletyka

SPONSOR PROGRAMU


Grupa ENERGA - głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 192 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16 proc., w rynku wytwarzania - niemal 3 proc.

Grupa ENERGA dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym i licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych (do sieci ENERGI przyłączone są odnawialne źródła o łącznej mocy ponad 1600 MW. Zielona energia to już blisko 16 procent prądu dostarczanego klientom firmy. Natomiast udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji własnej wynosi ponad 31 proc.

Innowacyjne i proekologiczne działania przynoszą Grupie ENERGA efekty w postaci wielu wyróżnień. W 2012 r. spółka otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka, a wcześniej m.in. nagrodę Green Excellence za najwyższe standardy ekologiczności oraz przyznawaną przez BCC złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu. Marka ENERGA znajduje się także wśród European Trusted Brands 2010 jako jedna z najbardziej budzących zaufanie „eko-marek".


PATRON MEDIALNY

RADIO GDAŃSKLOGO Dziennik Baltycki

DZIENNIK BAŁTYCKIlogo Pomorska TV

POMORSKA TVREALIZATOR PROGRAMU


SOPOCKI KLUB LEKKOATLETYCZNYEnerga Athletic Cup - Grupa ENERGA & SKLA

realizacja: Live & VisualFactory