Energa Athletic Cup – Program Lekkoatletyka

Poznaj Program Lekko-atletyczny
„Energa Athletic Cup"


Program rozpoczął się w grudniu 2008 r. i powstał z myślą o najmłodszej części naszego społeczeństwa. Jego głównym celem jest przekonanie dzieci i młodzieży do szeroko rozumianej aktywności ruchowej, w tym i sportowej. Powszechny udział w zajęciach sportowych daje możliwość harmonijnego i zdrowego rozwoju społeczeństwa, którego najwybitniejsi przedstawiciele zdobywają medale na imprezach mistrzowskich. Medale dają radość zawodnikom i kibicom w chwili trwania zawodów, natomiast uprawianie sportu daje radość i efekt w wymiarze długofalowym.

Najważniejszym sportem jest ten, który uprawiasz. Przykładem sportu uniwersalnego jest właśnie lekkoatletyka, opierająca się na naturalnych formach ruchu – bieg, skok, rzut, co stanowi o możliwości jej uprawiania niemalże w każdych warunkach i przez każdego. Lekkoatletyka posiada również, a może przede wszystkim kapitalną właściwość – nie rodzi agresji. Jest to bardzo istotne w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą w procesie kształtowania osobowości i pożądanych cech charakteru.

Adresatami programu są dzieci i młodzież województwa pomorskiego. Jego realizacja przebiega w oparciu o działalność 8 wczęśniej wytypowanych ośrodków: Gdynia, Kolbudy, Karsin, Osieczna, Lubichowo, Pinczyn, Bytów, Kiełpino. Ośrodki te zostały wybrane na podstawie oceny lokalizacji, kwalifikacji i zaangażowania nauczyciela prowadzącego zajęcia, życzliwości dyrekcji i administracji lokalnej.

Każdy ośrodek – filia stanowi lekkoatletyczne centrum upowszechniania aktywności sportowej, obejmując dzieci i młodzież z okolicznych szkół,
na optymalnie rozległym obszarze.

W ramach Programu ośrodki:

  • doposażone są w specjalistyczny sprzęt treningowy i startowy
  • uczestnicy Programu biorą udział w zawodach kontrolnych SKLA
    i POZLA (przynajmniej raz w miesiącu), oraz uczestniczą w zgrupowaniach treningowych
  • otrzymują stałą, fachową konsultację realizowaną przez trenerów SKLA,
  • SKLA organizuje spotkania uczestników Programu z Olimpijczykami
  • najlepsi uczestnicy Programu otrzymają propozycję kontynuowania specjalistycznego szkolenia w Sopockim Klubie Lekkoatletycznym (zapewnienie miejsca w szkole, internacie, fachowej opieki trenerskiej i lekarskiej, zapewnienie sprzętu, warunków treningowych i stypendium sportowego).

Program „Energa Athletic Cup”, w założeniu nie jest „hodowlą” wyczynowców. Jednym z jego najważniejszych celów jest powszechność aktywności ruchowej i wychowanie młodzieży w sportowym duchu „Fair Play”, jako alternatywy dla coraz częściej występujących patologii społecznych. Jednakże po roku funkcjonowania programu pojawiły się już pierwsze „perełki”, które odnoszą znakomite wyniki i dobrze rokują na przyszłość np. Patryk Dobek z Karsina – rekordzista Polski na 400m w kat. Juniora młodszego medalista Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych oraz uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Korzyści, jakie wynikają z realizacji programu to popularyzacja zdrowego obrazu życia, propagowanie uczciwej, zdrowej, sportowej rywalizacji, systematycznej i wytrwałej pracy, oraz jako rezultaty sportowe – medale za zajmowane miejsca na zawodach rangi mistrzowskiej w najmłodszych kategoriach wiekowych.

Sponsorem Programu „Energa Athletic Cup” jest GRUPA ENERGA. Organizatorem Programu „Energa Athletic Cup” jest Sopocki Klub Lekkoatletyczny.

Klika zdjęć z zawodów organizowanych w ramach programu
„Energa Athletic Cup”:

Do góry stronyEnerga Athletic Cup - Grupa ENERGA & SKLA

realizacja: Live & VisualFactory